CHẤT THẢI RẮN LÀ GÌ?

Chất thải rắn (CTR) là chất thải ở thể rắn hoặc sệt (còn gọi là bùn thải) được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác.

CÁC NGUỒN PHÁT SINH CHÍNH

SINH HOẠT

phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người, khu dân cư

CÔNG NGHIỆP

phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Y TẾ

phát sinh trong quá trình hoạt động của các cơ sở y tế như bệnh viện, phòng khám...

XÂY DỰNG

là chất thải rắn phát sinh trong quá trình khảo sát, thi công xây dựng công trình

PHÂN LOẠI THEO TÍNH NGUY HẠI

CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG

là chất thải không thuộc danh mục chất thải nguy hại hoặc thuộc danh mục chất thải nguy hại nhưng có yếu tố nguy hại dưới ngưỡng chất thải nguy hại.

CHẤT THẢI NGUY HẠI

là chất thải có chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính nguy hại khác), hoặc tương tác với chất khác gây nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người..

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

1. Phân định, phân loại và lưu giữ

Phải được phân định, phân loại riêng với chất thải nguy hại, trường hợp không thể phân loại được thì phải quản lý theo quy định về chất thải nguy hại.

Việc phân định, phân loại, lưu giữ phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định

2. Trách nhiệm của chủ nguồn thải

Tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng hoặc ký hợp đồng chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý.

Định kỳ báo cáo tình hình phát sinh, quản lý trong báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

3. Thu gom, vận chuyển

Việc thu gom, vận chuyển, trung chuyển phải bảo đảm không được làm rơi vãi, gây phát tán bụi, mùi hoặc nước rò rỉ và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định.

Các chủ xử lý đã được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại được phép thu gom, vận chuyển CTR CN thông thường.

QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

1. Phân định, áp mã, phân loại và lưu giữ

Việc phân định chất thải nguy hại được thực hiện theo mã, danh mục và ngưỡng chất thải nguy hại.

Các CTNH phải được phân loại theo mã để lưu giữ trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp. Được sử dụng chung bao bì hoặc thiết bị lưu chứa đối với các mã CTNH có cùng tính chất, không có khả năng gây phản ứng, tương tác lẫn nhau và có khả năng xử lý bằng cùng một phương pháp.

Nước thải nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở phát sinh thì được quản lý theo quy định về quản lý nước thải.

CTNH phải được phân loại bắt đầu từ thời điểm đưa vào lưu giữ hoặc chuyển đi xử lý.

2. Đăng ký chủ nguồn thải

Chủ nguồn thải có trách nhiệm đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường theo một trong các hình thức sau:

Lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (sau đây gọi là thủ tục đăng ký chủ nguồn thải CTNH);

Tích hợp trong báo cáo quản lý CTNH và không phải thực hiện thủ tục đăng ký chủ nguồn thải CTNH đối với một số trường hợp đặc biệt (trường hợp chủ nguồn thải có giới hạn về số lượng phát sinh, loại hình và thời gian hoạt động);

Đăng ký trực tuyến thông qua hệ thống thông tin với đầy đủ thông tin tương tự như việc lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ chủ nguồn thải.

3. Trách nhiệm của chủ nguồn thải

Đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

Có biện pháp giảm thiểu phát sinh CTNH; tự chịu trách nhiệm về việc phân định, phân loại, xác định số lượng phải báo cáo và quản lý.

Có khu vực lưu giữ tạm thời; lưu giữ trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.

Trường hợp không tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng tại cơ sở, chủ nguồn thải phải ký hợp đồng để chuyển giao chất thải nguy hại với tổ chức, cá nhân có giấy phép phù hợp.

Chủ nguồn thải có trách nhiệm định kỳ 06 (sáu) tháng báo cáo về việc lưu giữ tại cơ sở phát sinh với Sở TN&MT bằng văn bản riêng hoặc kết hợp trong báo cáo quản lý CTNH định kỳ khi chưa chuyển giao được trong các trường hợp sau:

  1. Chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi;

  2. Chưa tìm được chủ xử lý CTNH phù hợp.

Lập, sử dụng, lưu trữ và quản lý chứng từ, báo cáo quản lý (định kỳ và đột xuất) và các hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác quản lý theo quy định.

Khi chấm dứt hoạt động phát sinh CTNH, phải thông báo bằng văn bản cho Sở TN&MT nơi có cơ sở phát sinh CTNH trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng.

XỬ PHẠT CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Hành vi không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao; Không phân định, phân loại, xác định đúng số lượng, khối lượng; không đóng gói, bảo quản; không báo cáo định kỳ về tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với chất thải công nghiệp thông thường theo Khoản 5 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP và 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với chất thải nguy hại theo Khoản 5 Điều 21 Nghị định này,

CHUYỂN GIAO ĐƠN VỊ XỬ LÝ

Căn cứ theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu. Rác thải công nghiệp chỉ được phép chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp dưới đây:

Trường hợp 1: ký hợp đồng trực tiếp với các chủ xử lý chất thải nguy hại

Chủ xử lý phải có: Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, các đơn vị này được phép thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Trường hợp 2: ký hợp đồng với các đơn vị thu gom – vận chuyển

Đơn vị thu gom - vận chuyển phải có hợp đồng liên kết vận chuyển, xử lý với các chủ xử lý chất thải nguy hại được phép hoạt động đúng pháp luật. Đơn vị phải có giấy phép đăng ký kinh doanh được thực hiện thu gom chất thải.

Các chủ nguồn thải nên ký hợp đồng trực tiếp với các chủ xử lý chất thải nguy hại, đơn vị có nhà máy tập kết, xử lý không xa nơi thu gom để tiết kiệm thời gian vận chuyển, chi phí dịch vụ tốt hơn qua đơn vị trung gian. Và tránh những chồng chéo về các loại hồ sơ chứng từ khi phải làm việc qua nhiều nơi.


CẦN TƯ VẤN, HỖ TRỢ VUI LÒNG LIÊN HỆ

Đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH

Báo cáo quản lý chất thải định kỳ

Thu gom, xử lý chất thải nguy hại

Hotline₂₄₇: 0865.369.247 (Zalo)

Email: chatthai.vn@gmail.com

Web: chatthai.vn - nuocthai.vn