Lập lại Đánh giá tác động môi trường theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP?

? Câu hỏi:

• Công ty chúng tôi chuyên về làm sản xuất miếng lót giày. Năm 2017 đã được phê duyệt hồ sơ kế hoạch bảo về môi trường. Theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP Phụ lục 2, dựa vào công suất của hồ sơ kế hoạch thì công ty chúng tối thuộc đối tượng phải làm ĐTM.

• Vậy xin hỏi quý công ty với quy định mới như vậy công ty chúng tôi có cần phải lập DTM lại hay không hay vẫn giữ nguyển kế hoạch bảo vệ môi trường?

» Trả lời:

• Theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường thì Quyết định và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt hoặc xác nhận và các hồ sơ tương đương trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành có hiệu lực pháp lý để chủ dự án, cơ sở và khu công nghiệp thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Do vậy, Giấy xác nhận và Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận có hiệu lực pháp lý để Công ty thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại Công ty.

• Trường hợp Công ty thay đổi địa điểm; không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận (khoản 4) hoặc dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thay đổi tính chất hoặc quy mô đến mức thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (khoản 5) theo quy định tại Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường thì Công ty phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

./.

Công ty CP Xây Dựng Môi Trường Thiên Nguyên là đơn vị chuyên thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước cấp, nước thải. Nếu quý công ty có các vấn đề với hệ thống xử lý nước cấp, nước thải cần tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ: ‣ Hotline₂₄₇: 0865.369.247 ‣ eMail: support@spire.vn ‣ gMap: https://g.page/spire-vn