Quy định, thủ tục xin phép tái sử dụng nước thải sau xử lý?

? Câu hỏi:

• Theo như nghị định 40/2019/ND-CP khuyến khích tái sử dụng lại nước thải sau xử lý đạt chuẩn và tiết kiệm nước.

Hiện nay công ty chúng tôi đang cân nhắc và xin phép để sử dụng lượng nước thải sau xử lý có chất lượng nước thải đầu ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT để tưới cây trong khuân viên công ty diện tích khoảng 50.000m2

• Vậy mong quý công ty Thiên Nguyên hướng dẫn các thủ tục để chúng tôi có thể thực hiện xin phép tái sử dụng nước thải sau xử lý.

» Trả lời:

• Trước tiên CTCP Xây Dựng Môi Trường Thiên Nguyên cảm ơn quý công ty đã tin gửi câu hỏi. Sau đây, Thiên Nguyên xin giải đáp như sau:

1. Việc giảm thiểu, tái sử dụng nước thải của các cá nhân, tổ chức trong quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ là hoạt động được khuyến khích thực hiện theo quy định tại Luật BVMT năm 2014 và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Tuy nhiên, để được tái sử dụng cho các mục đích khác nhau trong khuôn viên cơ sở, nước thải sau xử lý phải bảo đảm đạt các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải tương ứng được xác định trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với mục đích sử dụng trước khi tái sử dụng.

2. Hiện nay chưa có văn bản quy định, hướng dẫn cũng như các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cụ thể về việc tái sử dụng nước thải để tưới cây. Do vậy, để đảm bảo kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải, nước thải phải được xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải tương ứng được xác định trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương trước khi xả ra nguồn tiếp nhận cho đến khi quy định, hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể về việc tái sử dụng nước thải sau xử lý để tưới cây được ban hành.

• Việc tái sử dụng nước thải luôn được khuyến khích cao. Vì vừa hạn chế xả thải chất ô nhiễm ra môi trường, vừa giúp chủ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mua nước cấp. Nếu quý công ty cần tư vấn thêm về giải pháp kỹ thuật hay thiết kế dây chuyền công nghệ tái sử dụng nước thải, vui lòng gửi các dữ liệu cơ sở, thông tin yêu cầu về email: support@spire.vn hoặc gọi hotline 0865.369.247 để được hỗ trợ.

./.

Công ty CP Xây Dựng Môi Trường Thiên Nguyên là đơn vị chuyên thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước cấp, nước thải. Nếu quý công ty có các vấn đề với hệ thống xử lý nước cấp, nước thải cần tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ: ‣ Hotline₂₄₇: 0865.369.247 ‣ eMail: support@spire.vn ‣ gMap: https://g.page/spire-vn