Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo Thông tư 25/2019/TT-BTNMT?

? Câu hỏi:

Quý công ty cho tôi hỏi là Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ năm nay là nộp như mọi năm rồi cuối năm làm thêm Báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo thông tư 25/2019/TT-BTNMT? Hay định kỳ lấy mẫu lưu lại tại công ty cuối năm chỉ làm báo cáo công tác BVMT theo thông tư 25/2019/TT-BTNMT?

» Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ TNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT và quy định quản lý hoạt động dịch vụ QTMT thì Báo cáo công tác BVMT định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31/01 của năm tiếp theo và được thực hiện từ năm 2020. Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31/01/2021. Biểu mẫu được quy định tại Phụ lục VI Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ TNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị Công ty nên thực hiện Báo cáo công tác BVMT định kỳ hàng năm theo quy định nêu trên.

./.

Công ty CP Xây Dựng Môi Trường Thiên Nguyên là đơn vị chuyên thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước cấp, nước thải. Nếu quý công ty có các vấn đề với hệ thống xử lý nước cấp, nước thải cần tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ: ‣ Hotline₂₄₇: 0865.369.247 ‣ eMail: support@spire.vn ‣ gMap: https://g.page/spire-vn