Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải?

? Câu hỏi:

• Tôi xin gửi tới quý công ty lời chào trân trọng và xin trình bày tới vị một vướng mắc mong nhận được sự tư vấn hướng dẫn như sau:

• Công ty chúng tôi thuộc nhóm dự án sản xuất sản phẩm phục vụ cho lắp ráp, sản xuất các thiết bị điện tử với công suất 500 triệu sản phẩm/năm. Hiện tại báo cáo DTM của công ty chúng tôi đã được phê duyệt vào ngày 30/07/2018 (trước thời điểm nghị định 40/2019 ban hành và có hiệu lực ), tuy nhiên đến thời điểm hiện tại khi Nghị định 40/2019 đã có hiệu lực thì công ty chúng tôi nhận được văn bản thông báo về việc cần phải bổ sung việc lập và gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi thực hiện dự án và cơ quan phê duyệt báo cáo DTM trước ít nhất 20 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm.

• Vậy mong quý công ty cho chúng tối được biết có quy định nào về việc làm bổ sung kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải như vậy hay không?

» Trả lời:

Trước tiên CTCP Xây Dựng Môi Trường Thiên Nguyên cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến. Sau đây, chúng tôi giải đáp câu hỏi của anh như sau:

Về đối tượng phải lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải (XLCT) theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt: Theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP:

1. Công trình XLCT của dự án phải được vận hành thử nghiệm để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về chất thải là các công trình, thiết bị xử lý: nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại (sau đây gọi chung là công trình XLCT).

Các công trình BVMT khác bao gồm: Các công trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn nguy hại; các công trình BVMT không phải là công trình XLCT không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm.

2. Chủ dự án thuộc đối tượng phải đầu tư xây dựng và lắp đặt các công trình XLCT chỉ được đưa vào vận hành thử nghiệm đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu dự án có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn) hoặc cho hạng mục công trình XLCT độc lập của dự án khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Đã hoàn thành các công trình XLCT theo quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo ĐTM (nếu có);

b) Đã lắp đặt hoàn thành các thiết bị, hệ thống quan trắc chất thải tự động, liên tục để giám sát chất lượng nước thải, khí thải theo quy định của pháp luật;

c) Có quy trình vận hành các công trình XLCT của dự án, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về BVMT;

d) Có hồ sơ hoàn công công trình XLCT đã được bàn giao, nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng. Chủ dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ hoàn công công trình XLCT;

đ) Lập và gửi Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình XLCT của dự án cho cơ quan chuyên môn về BVMT cấp tỉnh nơi thực hiện dự án và cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM trước ít nhất 20 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. Văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình XLCT của dự án theo Mẫu số 09 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Về đối tượng phải lập xác nhận hoàn thành các công trình BVMT: các đối tượng quy định tại Cột 4 Phụ lục II ban hành kèm Nghị định số 40/2019/NĐ-CP phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT theo nội dung Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt hoặc KBM đã được xác nhận.

Theo quy định tại Điểm 3 Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP thì các dự án, cơ sở, KCN đã được phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc các hồ sơ tương đương và có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải thực hiện kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định này, đã đi vào vận hành mà chưa có giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT hoặc các hồ sơ về môi trường tương đương thì được thực hiện như sau:

a) Chủ dự án, cơ sở, khu công nghiệp phải rà soát lại các công trình XLCT; trường hợp các công trình XLCT không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về chất thải phải cải tạo, nâng cấp các công trình XLCT đó;

b) Bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT. Đối với trường hợp cơ sở, KCN hoạt động trước ngày 01/07/2006 và các trường hợp không thuộc đối tượng phải xác nhận hoàn thành công trình BVMT theo quy định của Luật BVMT năm 2014 thì không xử phạt đối với hành vi không có giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT theo quy định;

c) Sau khi hoàn thành các công trình XLCT, phải vận hành thử nghiệm và được kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT theo quy định tại Điều 16b và Điều 17 Nghị định này;

Trường hợp dự án, cơ sở, KCN được nhiều cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM và các hồ sơ tương đương thì trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT thuộc cơ quan cấp trên đã phê duyệt báo cáo ĐTM.

• Đối với trường hợp của Công ty, theo thông tin anh cung cấp: đã được phê duyệt báo cáo ĐTM vào ngày 02/08/2018 nhưng anh chưa cung cấp ngành nghề và quy mô sản xuất nên chưa có cơ sở để Sở TNMT hướng dẫn cụ thể cho anh. Tuy nhiên, anh có thể căn cứ các hướng dẫn sau để thực hiện:

+ Trường hợp Công ty anh thuộc đối tượng phải lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình BVMT (theo quy định tại Cột 4 Phụ lục II ban hành kèm Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) mà đến nay vẫn chưa có Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT thì theo quy định của pháp luật hiện hành thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính về BVMT đối với hành vi không có giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT, bên anh phải lập Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải gửi về cơ quan có thẩm quyền để được kiểm tra theo quy định, sau đó lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình BVMT sau khi đã hoàn tất kế hoạch vận hành thử nghiệm có kiểm tra, xác nhận của cơ quan phê duyệt hồ sơ môi trường.

+ Trường hợp Công ty anh không thuộc đối tượng phải lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình BVMT (theo quy định tại Cột 4 Phụ lục II ban hành kèm Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) thì bên anh phải lập Kế hoạch vận hành thử nghiệm cho các công trình xử lý chất thải (không phải lập hồ sơ xác nhận hoàn thành), chỉ thông báo kết quả hoàn thành công trình BVMT cho cơ quan phê duyệt hồ sơ môi trường.

./.

Công ty CP Xây Dựng Môi Trường Thiên Nguyên là đơn vị chuyên thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước cấp, nước thải. Nếu quý công ty có các vấn đề với hệ thống xử lý nước cấp, nước thải cần tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ: ‣ Hotline₂₄₇: 0865.369.247 ‣ eMail: support@spire.vn ‣ gMap: https://g.page/spire-vn