Phân định và quản lý bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải?

? Câu hỏi:

• Hiện tại nhà máy chúng tôi đã tiến hành phân tích mẫu bùn thải từ hệ thống XLNT và kết quả test thì bùn thải không phải là chất thải nguy hại, chuyển sang CTR thông thường và đã nhận được công văn phản hồi từ Sở TNMT về vấn đề này. Trong DTM được phê duyệt có yêu cầu phân tích định kỳ mẫu bùn thải 12 tháng/lần. Tuy nhiên theo: Khoản 27, Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP thì đối với bùn thải từ hệ thống XLNT, CTR có chứa thành phần nguy hại có ngưỡng 1 sao (*) thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ (03 tháng/lần).

• Vậy mình muốn hỏi cần phải phân tích định kỳ 3 tháng/ lần hay 12 tháng/lần (nhà máy nằm trong KCN)?

» Trả lời:

• Căn cứ Mục C Phụ lục 1 tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý CTNH thì bùn thải có các thành phần nguy hại từ công trình XLNT có khả năng là CTNH (ngưỡng nguy hại là *) hoặc là CTNH trong mọi trường hợp (ngưỡng NH là **) tùy thuộc vào ngành nghề sản xuất. Nội dung câu hỏi anh chưa nêu loại hình ngành nghề sản xuất của Công ty, do vậy việc quản lý bùn thải có các thành phần nguy hại từ công trình XLNT theo 02 trường hợp sau:

1. Bùn thải có ngưỡng nguy hại là (**): Công ty phải luôn quản lý loại bùn thải này theo quy định quản lý CTNH mà không cần giám sát, theo dõi, đánh giá thành phần tính nguy hại của bùn thải định kỳ.

2. Bùn thải có ngưỡng nguy hại là (*): khi chưa chứng minh được không phải là CTNH thì phải được quản lý theo các quy định đối với CTNH. Trường hợp Công ty muốn xác định, phân định là chất thải thông thường đối với bùn thải thì phải phối hợp với đơn vị có chức năng tiến hành lấy mẫu và phân tích theo QCVN 50:2013/BTNMT - về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước. Nếu các thành phần nguy hại trong bùn nằm dưới ngưỡng nguy hại của Quy chuẩn thì Công ty được quản lý lượng bùn thải này theo quy định CTR thông thường.

• Theo quy định tại Khoản 27 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP thì bùn thải có chứa thành phần nguy hại loại 1 sao (*) đã được phân định là CTR công nghiệp thông thường thì thuộc đối tượng phải thực hiện QTMT định kỳ. Do vậy, Chi cục BVMT sẽ yêu cầu Công ty phải lấy mẫu phân tích bùn thải tối thiểu 3 tháng/lần để đánh giá tính nguy hại của bùn thải và tổng hợp báo cáo trong báo cáo kết quả QTMT định kỳ; trường hợp kết quả phân tích định kỳ bùn thải vượt quy chuẩn KTQG về ngưỡng CTNH thì Công ty phải quản lý, xử lý theo các quy định về CTNH.

./.

Công ty CP Xây Dựng Môi Trường Thiên Nguyên là đơn vị chuyên thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước cấp, nước thải. Nếu quý công ty có các vấn đề với hệ thống xử lý nước cấp, nước thải cần tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ: ‣ Hotline₂₄₇: 0865.369.247 ‣ eMail: support@spire.vn ‣ gMap: https://g.page/spire-vn