Các hồ sơ về quản lý môi trường phải thực hiện đối với phòng khám?

? Câu hỏi:

Kính chào Qúy công ty, hiện tại chúng tôi có ý định sẽ mở một phòng khám tư nhân (có cả phòng mổ) thì không biết là chúng tôi cần phải thực hiện những thủ tục, hồ sơ về quản lý môi trường nào để quy định pháp luật..

» Trả lời:

Các hồ sơ về quản lý môi trường trong hoạt động của 01 phòng khám tư nhân có liên quan đến nhiều lĩnh vực. Liên quan đến các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý chất thải rắn, các hồ sơ cần thiết thực hiện theo các quy định sau:

• Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

• Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

• Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ TN&MT về quản lý chất thải nguy hại;

• Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT- BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ TN&MT quy định về quản lý chất thải y tế.

CTCP Xây Dựng Môi Trường Thiên Nguyên giải đáp nội dung thắc mắc của anh/chị như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường:

• Dự án đầu tư xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác từ 100 giường bệnh trở lên thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

• Dự án, phương án có phát sinh lượng nước thải từ 50 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ) hoặc chất thải rắn từ 05 tấn/ngày (24 giờ) đến dưới 10 tấn/ngày (24 giờ): thuộc đối tượng đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường gửi Sở TN&MT xem xét, xác nhận.

• Dự án đầu tư xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế từ 20 đến dưới 100 giường bệnh; Dự án, phương án có phát sinh lượng nước thải từ 20 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 50 m3/ngày (24 giờ) hoặc chất thải rắn từ 01 tấn/ngày (24 giờ) đến dưới 05 tấn/ngày (24 giờ): thuộc đối tượng đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường gửi Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện nơi thực hiện dự án để xem xét, xác nhận.

Do đó, quý cơ sở cần rà soát quy mô dự án và lượng chất thải phát sinh của Phòng khám để thực hiện thủ tục môi trường cho phù hợp trước khi triển khai Dự án theo đúng quy định hiện hành.

./.

Công ty CP Xây Dựng Môi Trường Thiên Nguyên là đơn vị chuyên thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước cấp, nước thải. Nếu quý công ty có các vấn đề với hệ thống xử lý nước cấp, nước thải cần tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ: ‣ Hotline₂₄₇: 0865.369.247 ‣ eMail: support@spire.vn ‣ gMap: https://g.page/spire-vn