Đối tượng vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định mới?

? Câu hỏi:

• Công ty chúng tôi đã được phê duyệt ĐTM năm 2019 theo Nghị Định 18/2015/NĐ-CP, trong đó quy mô của dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện xin Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP, Công ty chúng tôi phải thực hiện Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Như vậy, quý vị cho tôi hỏi, công ty tôi có phải thực hiện xin xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường bổ sung hay không. Xin chân thành cảm ơn quý công ty.

» Trả lời:

Thiên Nguyên xin tư vấn nội dung thắc mắc của anh/chị như sau: Các dự án, cơ sở đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các hồ sơ tương đương và có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải thực hiện kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, đã đi vào vận hành mà chưa có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ về môi trường tương đương thì được thực hiện như sau:

• Chủ dự án, cơ sở phải rà soát lại các công trình xử lý chất thải; trường hợp các công trình xử lý chất thải không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về chất thải phải cải tạo, nâng cấp các công trình xử lý chất thải đó.

• Sau khi hoàn thành các công trình xử lý chất thải, phải vận hành thử nghiệm và được kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 16b và Điều 17 Nghị định này.

./.

Công ty CP Xây Dựng Môi Trường Thiên Nguyên là đơn vị chuyên thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước cấp, nước thải. Nếu quý công ty có các vấn đề với hệ thống xử lý nước cấp, nước thải cần tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ: ‣ Hotline₂₄₇: 0865.369.247 ‣ eMail: support@spire.vn ‣ gMap: https://g.page/spire-vn