Thời gian nộp Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải?

? Câu hỏi:

• Sau khi công ty chúng tôi gửi báo cáo xả thải, Sở TNMT sẽ gửi lại thông báo để công ty nộp phí xả thải.Tuy nhiên theo quy định phải thanh toán sau 10 ngày kể từ ngày sở ký thông báo. Thông báo này khi đến công ty tôi mất từ 3 đến 4 ngày rồi. Sau đó chúng tôi phải làm hồ sơ và gởi đến công ty tổng để ký duyệt và thanh toán, như vậy có thể sẽ trễ ngày thanh toán. Chúng tôi có thể yêu cầu sở thay vì gởi qua bưu điện, có thể gởi qua mail trước để chúng tôi có căn cứ làm thanh toán được không?

» Trả lời:

• Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thì người nộp phí phải nộp đủ và đúng hạn số tiền phí phải nộp theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường, nhưng chậm nhất không quá 10 ngày kể từ khi có thông báo về số phí phải nộp của Sở Tài nguyên và Môi trường. Do vậy, các vấn đề như trình bày của anh/chị liên quan công tác kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp là đúng như phản ánh.

• Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 thay thế cho Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 và Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định 53/2020/NĐ-CP thì các tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp sẽ thực hiện nộp phí vào tài khoản “Tạm thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp” của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước đồng thời khi nộp tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải định kỳ hàng quý; trên cơ sở số phí đã nộp, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức thẩm định và có thông báo nộp bổ sung (nếu có) trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có Thông báo.

• Do vậy, Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ đã giải quyết các tồn tại, vướng mắc như ý kiến trình bày trên của anh/chị và thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện kê khai, nộp phí. Chúng tôi khuyến nghị anh/chị nên cứ như nội dung đã hướng dẫn để thực hiện theo đúng quy định.

./.

Công ty CP Xây Dựng Môi Trường Thiên Nguyên là đơn vị chuyên thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước cấp, nước thải. Nếu quý công ty có các vấn đề với hệ thống xử lý nước cấp, nước thải cần tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ: ‣ Hotline₂₄₇: 0865.369.247 ‣ eMail: support@spire.vn ‣ gMap: https://g.page/spire-vn