Điều chỉnh đề án bảo vệ môi trường khi cần nâng công suất sản xuất?

? Câu hỏi:

Công ty chúng tôi gia công sản phẩm may mặc (không có giặt nhuộm). Trước đây đã đăng ký làm đề án báo vệ môi trường đơn giản với 1.900.000 sản phẩm/năm (áo khoác), nhưng năm tới chúng tôi may chủng loại sản phẩm khác ví dụ quần short, áo thun, khẩu trang... thì số lượng sản phẩm sẽ tăng vượt hơn 1.900.000 sp (dự kiến tăng lên 2.200.000 đến 2.400.000 sp/năm). Công ty không tăng thời gian làm việc, không tăng số công nhân và cũng không tăng lượng máy móc, rác thải cũng không tăng. Nguyên nhân dẫn đến số lượng sản phẩm tăng là do thời gian may các chủng loại khác nhanh hơn nên sản xuất được nhiều sản phẩm hơn. Vậy chúng tôi có cần phải làm lại đề án bảo vệ môi trường để đăng ký lại số lượng sản phẩm hay không? Nếu có thì làm lại đề án hay là kế hoạch bảo vệ môi trường ạ?

» Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường:

Về thủ tục môi trường:

Tại số thứ tự 89 phụ lục II: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất và gia công các sản phẩm dệt, may công suất dưới 100.000 sản phẩm/năm (nếu có công đoạn giặt tẩy) hoặc công suất từ 1.000.000 sản phẩm/năm đến dưới 10.000.000 sản phẩm/năm nếu không có công đoạn giặt tẩy; Tại số thứ tự 105 phụ lục II: Dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ (sản xuất, xử lý chất thải) của cơ sở sản xuất kinh doanh có tổng quy mô, công suất (tính tổng cả phần cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng, nâng công suất) tới mức tương đương với dự án tại cột 4 thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thứ tự từ 01 đến 104;

Do đó, việc tăng công suất sản phẩm từ 1.900.000 sản phẩm/năm lên từ 2.200.000 sản phẩm/năm đến 2.400.000 sản phẩm/năm thuộc đối tượng đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Về thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường:

Đối với dự án nêu trên, Doanh nghiệp cần rà soát lại lượng nước thải, khí thải, chất thải rắn phát sinh để xác định thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

• Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có phát sinh lượng nước thải từ 50 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ) hoặc chất thải rắn từ 05 tấn/ngày (24 giờ) đến dưới 10 tấn/ngày (24 giờ) hoặc khí thải từ 10.000 m3 khí thải/giờ đến dưới 20.000 m3 khí thải/giờ (bao gồm cả cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng): thuộc đối tượng đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, xác nhận.

• Trường hợp còn lại, dự án thuộc đối tượng đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường gửi Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện nơi thực hiện dự án xem xét, xác nhận.

./.

Công ty CP Xây Dựng Môi Trường Thiên Nguyên là đơn vị chuyên thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước cấp, nước thải. Nếu quý công ty có các vấn đề với hệ thống xử lý nước cấp, nước thải cần tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ: ‣ Hotline₂₄₇: 0865.369.247 ‣ eMail: support@spire.vn ‣ gMap: https://g.page/spire-vn