Gia hạn giấy phép xả thải khi thay đổi đơn vị quản lý?

? Câu hỏi:

Trước kia khi xin giấy phép đầu tư thì chủ đầu tư đã làm thủ thục xin cấp phép xả thải cho tòa nhà chung cư . Nay chung cư đã có Ban quản trị và Chủ đầu tư cũng hết thời hạn bảo hành. Vậy khi làm thủ tục xin gia hạn giấy phép xả thải của chung cư thì ai là người đứng tên? Chủ đầu tư hay trưởng ban quản trị.?

» Trả lời:

1. Đối với trường hợp của anh về đứng tên giấy phép xả thải khi chung cư đã thành lập Ban quản trị: Sau khi chung cư thành lập Ban quản trị theo Điều 20, Điều 22 về thành lập Ban quản trị nhà chung cư theo Thông tư số 02/2016/TTBXD ngày 15/02/2016 của Bộ xây dựng. Nay, để tiếp tục thực hiện xin phép gia hạn xả nước thải thì Chủ thể thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép xả nước thải dựa trên sự thỏa thuận trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ đầu tư và Ban quản trị.

2. Việc thực hiện cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được quy định theo

• Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012;

• Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

• Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

• Thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo hướng dẫn tại mẫu số 9 và mẫu số 36 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT.

./.

Công ty CP Xây Dựng Môi Trường Thiên Nguyên là đơn vị chuyên thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước cấp, nước thải. Nếu quý công ty có các vấn đề với hệ thống xử lý nước cấp, nước thải cần tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ: ‣ Hotline₂₄₇: 0865.369.247 ‣ eMail: support@spire.vn ‣ gMap: https://g.page/spire-vn